mimesis
E. Tautz.
Roots
Giorgio Bonaguro.
Minot
Jessica Hische.
Navajo
Miyuki Zoku.