mimesis
Lenny Kravitz’s house in Miami
Architröpolis.
North Western Terminal
Helmut Jahn.
Efisio Pitzalis.
Dario Passi.
Paolo Martellotti.